Feed on
Posts
Comments

De siste månedene har jeg tatt meg i å bruke mye energi og nattesøvn på å tenke. Tenke på jobb. Jeg tar ofte med meg jobben hjem. Det er et resultat av stress og dårlig tid. Samtidig er det å være lærer et yrke som innebærer at det hele tiden skjer noe nytt. Noe uforutsett. Ting man må tenke over og analysere.

Det er mye fokus på den norske skolen om dagen, og på hvilke områder den kan forbedres. Selv om det diskuteres frem og tilbake, er ett av forslagene som stadig fremmes bedre lærere. Det høres veldig enkelt ut.  Hva legger man så i det å være god lærer? Er det den faglig selvsikre læreren med stramt regime, eller er det den omsorgsfulle læreren med interesse for hver enkelt elev? Er det kanskje en kombinasjon av disse?

Jeg har selvt tatt meg selv i å lure: Er jeg en god lærer? Jeg mener selv at jeg er det. At jeg er uerfaren er det ingen tvil om, men jeg er likefullt god. Med fare for å bryte janteloven, mener jeg at jeg uten tvil har mye å tilføre den norske skolen. Jeg har empati, faglig kunnskap og engasjement. Jeg bryr meg om barnas ve og vel. Jeg ønsker å være kreativ. Jeg ønsker å utvikle meg selv. Jeg vil alltid barnas beste. Selv om jeg har relativt kort fartstid innen skoleNorge, har jeg likevel inntrykk av at disse egenskapene er dominerende blant lærerkollegaene rundt om i det ganske land. Er da bedre lærere den enkle og lette løsningen vi alltid skal ende opp med? Hva mangler egentlig dagens lærere?

Jeg var innom det i dette innlegget, men jeg gjentar det igjen: Lærerne trenger å få frigjort tid til å faktisk gjøre det vi er ment til å gjøre, nemlig undervise. Det blir stadig økte krav til vurdering, kartlegging og henvisninger. Mye av vurderingen skal foregå skriftlig, og er dermed også tidkrevende. Misforstå meg ikke, vurdering er en særdeles viktig del av lærernes virke. Likevel mener jeg vi bør få frigjort mer tid til å bedrive både undervisning og vurdering.

Nå skulle ikke dette være et innlegg om lærernes tidsklemme. Det skulle være et innlegg om å ta med seg jobben hjem. Jeg tror ikke jeg er alene om å ta med meg jobben hjem. Jeg tror de fleste yrkesaktive har tatt seg i å fundere over jobben, enten det er etter sengetid eller i et annet ledig øyeblikk. Jeg kan likevel bare snakke for meg selv og min jobb. Vi lærere har et enormt ansvar. Det forventes mye av oss. Vi skal være oppdragere, psykologer, medmennesker, pedagoger og faglig oppdaterte. Vi skal ha et godt samarbeid med de foresatte. Vi skal kunne kartlegge et barns kunnskapsnivå. Vi skal sørge for at hvert barn får tilpasset opplæring. Et stort ansvar hviler på våre skuldre. Det er ikke rart man tar med seg jobben hjem.

Be Sociable, Share!

One Response to “Om å ta med seg jobben hjem”

  1. [...] Tilpasset undervisning er et overordnet mål, ja faktisk et lovpålagt krav i den norske skolen. Med klasser på opp mot 30 elever kan dette føles som en umulig og uoverkommelig oppgave for en lærer. 30 ulike personligheter. 30 ulike behov. 30 barn/ungdommer som vil bli sett og lagt merke til. I tillegg til å drive undervisning for disse 30 individene skal en lærer også fungere som en omsorgsperson, psykolog, førstehjelper og som en autoritet med disiplinære egenskaper. Jeg mener at det på dette grunnlaget er behov for høyere lærertetthet, altså færre elever på hver lærer. I tillegg ønsker jeg tydligere grenser for lærernes arbeid: Hva innebærer lærerjobben? Hvilke oppgaver har jeg, og hvor mye tid skal jeg legge ned? Som lærer kan man nemlig jobbe 24 timer i døgnet og likevel ikke være fornøyd. Man går ofte rundt med konstant dårlig samvittighet fordi man ikke har fått gjort det man skal eller fordi man ønsker å gjøre ting bedre. Det skrikes om variasjon i undervisningsmetoder, samtidig som lærernes tid blir mer og mer spist opp av byråkratiet. Jeg tror jeg snakker for samtlige lærere når jeg sier at variasjon er noe av det vi aller mest ønsker å lykkes med. Om det må gå på bekostning av byråkratisk arbeid – so be it. Lærerne trenger mer tid til å bedrive undervisning, noe jeg også har nevnt i dette innlegget. [...]

Leave a Reply

CommentLuv badge